Collectie

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken en grammofoonplaten zijn compleet en in goede staat, tenzij anders vermeld. De films op dvd zijn nieuw.

De prijzen zijn inclusief b.t.w. welke niet op de factuur wordt vermeld.

De bestellingen kunnen om welke reden ook binnen 14 dagen worden geretourneerd.

De verzendkosten en eventuele bankkosten zijn voor rekening van de koper.

Betaling kan geschieden middels giro- of bankoverschrijving naar het girorekeningnummer 7958730

Metamorfose is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijvingsnummer 33176280